Aantrekkelijke voordelen RVU-regeling voor werkgevers

Aantrekkelijke voordelen RVU-regeling voor werkgevers

Momenteel staan duurzame inzetbaarheid en vitaliteit hoog op de agenda. Daarbij lijken de regelingen RVU (voor zware beroepen) en Generatiepact de aangewezen instrumenten. Door o.a. Corona, schaarste op de arbeidsmarkt en behoefte aan snelle bezuinigingen zijn de financiële marges bij veel werkgevers smal. Zelfs zonder sectorale DIEU-subsidie resteren toch interessante mogelijkheden …

En je kunt er allerlei organisatie brede problemen praktisch mee oplossen, zoals het realiseren van bezuinigingen, uitvoeren van een sociaal plan of bevorderen interne doorstroming. Of individuele casuïstiek oplossen, zoals een vertrekregeling of individueel maatwerk voor een werknemer die niet langer thuis kan of wil werken …

Met het Budget Analyse Tool van PROambt berekent u snel de kosten en baten van alle denkbare scenario’s en parameters. U analyseert in een handomdraai de financiële consequenties van het Generatiepact versus de RVU-regeling, Duurzaam Doorwerken of de mogelijkheden van snelle bezuiniging. Een snelle en gedegen scenario-analyse is een belangrijke eerste stap.

Naar verwachting is het effectief bereiken van de doelgroep Zware Beroepers een grotere uitdaging. Zij zien zich geconfronteerd met een uitkering van € 1.847, die bruto 40% tot 60% lager ligt dan hun huidige inkomen. Zware Beroepers zien de regeling als ingewikkeld en als op voorhand weinig aantrekkelijk, kortom een show-stopper. Daardoor wordt het tegenovergestelde doel bereikt.

Mét een persoonlijke vertaling naar netto inkomen en inbouw van verlofstuwmeer en deeltijdpensioen, wordt eerder uittreden wel een aanlokkelijk alternatief. Persoonlijk advies van een gecertificeerd financieel planner zorgt dan voor handelingsperspectief en het vertrouwen in de mogelijkheden. Alleen zo zal de Zware Beroeper met een goed gevoel gebruik maken van de geboden mogelijkheden.

Door jarenlange ervaring met het adviseren over complexe arbeidsvoorwaardenregelingen, heeft PROambt een totaalaanpak ontwikkeld voor zowel besluitvorming op werkgeversniveau als voor individuele advisering van werknemers. Deze aanpak is op korte termijn beschikbaar, schaalbaar voor grote groepen en een doorbraak qua advieskosten.

Wilt u een persoonlijke demo via Teams of uw aanpak afstemmen? Maak snel een afspraak via hansvandenas@proambt.nl.

 

Hans weet alles over Joost®

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Georges weet alles over Generatiepact

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Kristel weet alles over Mobiliteit

Stuur een bericht Bel 06 552 58472

Georges weet alles over Duurzame Inzetbaarheid

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Stuur een bericht naar