Waarom blijft de deelnamegraad bij regelingen achter?

Waarom blijft de deelnamegraad bij regelingen achter?

Belangstelling voor duurzame inzetbaarheid en vitaliteit is van alle tijden. Door het vooruitzicht langer te moeten doorwerken tot de AOW-leeftijd stijgt de behoefte bij werknemers aan duurzame inzetbaarheid sterk en dit effect wordt bovendien fors versterkt door Corona. Op werkgevers- en CAO-niveau zijn goede instrumenten afgesproken, maar de deelnamegraad blijft veelal aanzienlijk achter bij de verwachtingen en met name bij de lagere salarisgroepen. De oorzaak laat zich eenvoudig raden …

Onze uitgebreide ervaring leert dat een kleine investering in goed financieel advies aanzienlijk meer oplevert dan een substantieel “duurdere” regeling aan te bieden. Het ligt nooit aan de kwaliteit van de regelingen, maar altijd aan de communicatie erover op individueel niveau. De eerste kennismaking van een werknemer met de regeling zware beroepen (RVU-vrijstelling) is dat zijn bruto inkomen 40% tot 60% daalt en dat is voor iedereen een showstopper! Een soortgelijk effect bleek ook al bij de Generatiepacten waar de deelname van de laagste salarisgroepen ernstig tegenviel.

In beide gevallen zou deskundige financiële coaching hebben geleid tot aanzienlijk hogere deelname, zoals blijkt uit onze dagelijkse praktijk. Werknemers hebben sterke behoefte aan een concrete vertaling van de formele regelgeving naar de gevolgen voor de individuele portemonnee in nauwe samenhang met hun persoonlijke pensioensituatie. Een deskundig financieel adviseur kan met slimme combinaties (met o.a. deeltijdpensioen) helpen om vervroegde pensionering eenvoudig haalbaar te maken. Graag stellen wij onze praktijkervaring in vele duizenden gesprekken ter beschikking om werknemers te helpen. Wilt u geïnspireerd worden? Bel 06 5241 1655 of mail hansvandenas@proambt.nl.

Hans weet alles over Joost®

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Georges weet alles over Generatiepact

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Kristel weet alles over Mobiliteit

Stuur een bericht Bel 06 552 58472

Georges weet alles over Duurzame Inzetbaarheid

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Stuur een bericht naar