Doorbraak in persoonlijk pensioenadvies

Doorbraak in persoonlijk pensioenadvies

Bijna alle werknemers zijn na afloop van een persoonlijk pensioenadviesgesprek aangenaam verrast over de financiële uitkomsten en de slimme combinaties. Hun verwachtingen qua netto besteedbaar inkomen worden veelal overtroffen. De vertaling van cao- en sectorbeleid en pensioenregelingen naar concreet netto besteedbaar inkomen voorziet in een grote behoefte. En voegt derhalve veel waarde toe aan alle afspraken op cao- en sectorniveau.

PROambt wil financiële en pensioenplanning met een deskundige adviseur voor alle werknemers toegankelijk maken. Uiteraard met advies op topniveau, een rapport om trots op te zijn en een doorbraak qua kosten. Hoe ziet deze vernieuwde toonaangevende aanpak eruit?

De eerste stap is dat de werkgever zich aanmeldt bij het FrontOffice Tool en de emailadressen van de betrokken werknemer(s) verstrekt. Vanaf dat moment wordt de werkgever volledig ontzorgd. PROambt nodigt de werknemers uit, verzamelt alle benodigde informatie met de Joost-App en plant de afspraken.

Op het afgesproken tijdstip start de adviseur een beeldverbinding (Teams of Zoom i.v.m. Corona) en zal het real-time adviesprogramma ‘Later is Nu’ stapsgewijs worden doorlopen. Actuariële berekeningen (eerder met pensioen, deeltijdpensioen, hoog/laag etc.) worden geïntegreerd met focus op de huishoudportemonnee (inclusief partner, deeltijdsalaris, echtscheiding, lijfrente etc.). Alle relevante scenario’s passeren de revue (dus bijvoorbeeld AOW, demotie, regeling zware beroepen, generatiepact, pensioenplanning, sectorale regelingen, fiscaliteit). Het centrale vertrekpunt is niet het werknemerspensioen, maar de gezinsportemonnee met alle inkomstenbronnen. Juist deze herkenbaarheid zorgt voor overzicht en inzicht.

Onze vernieuwde aanpak maakt financiële advisering tegen beperkte kosten mogelijk. Werknemers ervaren betrouwbaar en persoonlijk advies met het menselijke gevoel van zekerheid in een complexe wereld. Laat u verrassen. Bel 06 – 5540 0028 of mail met liavandenheuvel@proambt.nl.

Hans weet alles over Joost®

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Georges weet alles over Generatiepact

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Kristel weet alles over Mobiliteit

Stuur een bericht Bel 06 552 58472

Georges weet alles over Duurzame Inzetbaarheid

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Stuur een bericht naar