Category

Pensioenuitvoering

Pensioensituatie vraagt om persoonlijk advies APPA-pensioen

By | Pensioenuitvoering

De pensioenwereld is continu in ontwikkeling. De financiële situatie van de Nederlandse pensioenfondsen is de afgelopen tijd verder verslechterd. Gedwongen kortingen van de pensioenen is bijna niet meer te voorkomen. Welk effect hebben deze ontwikkelingen op de APPA-pensioenen? De medewerkers van PROambt merken dat deze veranderingen momenteel tot veel vragen en onzekerheid leidt bij (voormalig) wethouders. PROambt kan uw (voormalig) wethouders op een deskundige manier adviseren.

Weet u bijvoorbeeld wat de gevolgen van de verlaging van pensioenen zijn? Hoe is het nabestaandenpensioen van de wethouders geregeld? En wat gebeurt er als een wethouder arbeidsongeschikt wordt? Bovendien heeft een bestuurder meestal een sterk versnipperde pensioenopbouw bij een groot aantal verschillende werkgevers en/of gemeenten. Hoe krijgt u én de wethouder overzicht? En wat zijn de mogelijkheden voor een eventuele waardeoverdracht?

De vele veranderingen zorgen dus voor veel vragen. Omdat de APPA-materie sterk afwijkt van die van de ambtenaren is het lastig om betrouwbare antwoorden te vinden. Kortom, er is een toenemende onzekerheid. PROambt kan die onzekerheid wegnemen door de wethouders bij te praten over hun persoonlijke financiële situatie, nu en straks.

Onze unieke Later is Nu-tool rekent de persoonlijke situatie door, rekening houdend met de APPA-regelgeving en elders opgebouwde pensioenen. Samen met één van onze financieel specialisten wordt het netto besteedbaar inkomen berekend voor nu en straks. Na afloop van het adviesgesprek ontvangt de (voormalig) wethouder een overzichtelijk financieel rapport. Het rapport verschaft inzicht in de APPA-uitkering gedurende de wachtgeldperiode, bij eerdere arbeidsongeschiktheid, pensionering of overlijden.

Al meer dan 15 jaar is PROambt actief in algemene pensioenvoorlichting en gespecialiseerd in de APPA-regeling. Wij bieden een toegesneden oplossing voor alle bestuurders met vragen op het gebied van inkomen, uitkering en pensioen. Uiteraard kan de burgemeester ook mee doen; hij heeft tenslotte ook APPA-rechten naast een ABP-pensioen.

Wilt u meer informatie over onze unieke Later is Nu-tool of wilt u meteen een voorstel ontvangen, neem dan contact op met onze Frontoffice APPA (06 461 50943 – appa@proambt.nl).

Lage rekenrente zorgt voor hoge reservewaarden

By | Pensioenuitvoering

Het economisch klimaat heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat de rente sterk is gedaald. Dagelijks is te horen hoe de financiële positie van pensioenfondsen verslechtert en welke impact dit heeft op de deelnemers. In 2004 trad het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in werking. Sinds dat jaar zijn gemeenten verplicht om een voorziening te hebben van de actuele waarde voor de pensioenbetalingen van haar wethouders. De rekenrente wordt jaarlijks door het Ministerie van BZK vastgesteld. De rekenrente voor komend jaar is extreem verlaagd, wat ervoor zorgt dat gemeenten hogere reservewaarden moeten aanhouden.

De rekenrente voor 2019 was door het BZK vastgesteld op 1,577%. De recent gepubliceerde rekenrente voor 2020 is vastgesteld op 0,290%. Deze daling in rekenrente leidt tot een flinke verhoging van de gemeentelijke voorziening ten opzichte van vorig jaar. Volgens de wet moet dit geld namelijk beschikbaar zijn. Naar schatting heeft ongeveer een derde tot een kwart van de gemeenten niet voldoende reserves.

Om ervoor te zorgen dat gemeenten beter voorbereid zijn op deze fluctuaties in reservewaarden, heeft PROambt vorig jaar haar bekende Financieel Jaarverslag uitgebreid. Sinds vorig jaar biedt PROambt haar klanten bij elk Financieel Jaarverslag een interessante optie aan met berekeningen op basis van de nFTK-rekenregels. In Nederland houdt De Nederlandsche Bank toezicht op pensioenfondsen. Dit toezicht houdt in dat pensioenfondsen te allen tijde moeten voldoen aan de regelgeving uit het nieuw Financieel toetsingskader (nFTK). Verwacht wordt dat deze regelgeving ook van toepassing wordt op het APPA-fonds. Bij de totstandkoming van het APPA-fonds zal daarom waarschijnlijk door middel van een collectieve waardeoverdracht volgens nFTK grondslagen, een overdracht van opgebouwde pensioenrechten moeten plaatsvinden. De overdrachtswaarde die berekend wordt volgens nFTK grondslagen houdt nauwkeuriger rekening met de leeftijd en de levensverwachting van uw bestuurders dan dat de huidige methode van Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Bzk) dit doet.

Het Financieel Jaarverslag van PROambt met de nFTK rapportage biedt dus een helder totaaloverzicht. Logisch dat accountants de voorkeur geven aan deze nFTK methode. Gebaseerd op de huidige regelgeving verschaft het inzicht in de vereiste voorziening. Voor nu, maar ook als het APPA-fonds er is. Zo komt u als gemeente niet voor onaangename financiële verassingen te staan bij de komst van het APPA-fonds. Als u precies wil weten wat de nFTK-regelgeving voor de financiële verplichtingen uw organisatie betekent, kunt u contact opnemen met Duco van den As via duco@proambt.nl of per telefoon 06 461 50930.

Uitvoering van de pensioenadministratie door PROambt biedt vele pluspunten

By | Pensioenuitvoering

PROambt is de meest deskundige partner op het gebied van rechtspositie Appa, inclusief de uitkerings- en pensioenregeling. De uitvoering van uw pensioenadministratie is daarom bij PROambt in goede handen. PROambt zorgt namelijk voor een goede voorlichting, met korte lijnen en een vast aanspreekpunt. Wij informeren uw bestuurders bij elke gebeurtenis in hun politieke loopbaan over de gevolgen voor hun inkomen en pensioen. De laatste maanden heeft PROambt het administratiepakket gemoderniseerd; zo is het APPA 3.0 Totaalpakket ontstaan. Ons online dashboard geeft u direct inzicht in de laatste stand van zaken. Ook is het nu mogelijk om online mutaties door te voeren en realtime een up-to-date overzicht te raadplegen. Dit betekent: gemakkelijker werken, meer overzicht, meer informatie én goedkoper bovendien.

Wij leggen u graag het hoe en waarom uit. Voor de afdeling Financiën biedt ons APPA 3.0 Totaalpakket lagere kosten en correct inzicht in de benodigde voorzieningen. Uiteraard resulteert dit in meer efficiency, hetgeen zich vertaalt in lagere kosten. Kiest u voor ons APPA 3.0 Totaalpakket, dan is een Financieel Jaarverslag inbegrepen. Uw afdeling Financiën wordt ieder jaar in januari op haar wenken bediend met een correcte opgave van de actuarieel berekende pensioenvoorziening. Onafhankelijk pensioenadviesbureau PROambt beschikt over een ‘eigen’ actuaris en is dus qua voortgang en kosten niet afhankelijk van een externe partij. Ook biedt het Financieel Jaarverslag een overzicht van de eventuele dekkingshiaten.

Risicomanagement

Naast de afdeling Financiën profiteert ook uw HR-afdeling van ons totaalpakket pluspunten. Het grote voordeel voor deze afdeling is het gebruiksgemak. Gegevens van politieke ambtsdragers zijn gemakkelijk te raadplegen en te wijzigen. Nieuwe politieke ambtsdragers kunt u eenvoudig aanmelden. Voor het management geldt dat het meer grip houdt op processen en risico’s. Het zorgt er voor dat u de processen beter kunt borgen, ook op het gebied van risicomanagement. Kortom, een overzichtelijke, gebruiksvriendelijke APPA-administratie biedt de hele gemeentelijke organisatie vele voordelen op het gebied van wethouderspensioenen.

Individuele wethouder

Daarnaast vaart ook de individuele wethouder wel bij de APPA-inspanningen van PROambt. Desgewenst voert PROambt periodiek individuele pensioenadviesgesprekken met de wethouder en/of burgemeester. Naast de APPA-pensioenadministratie begeleidt PROambt de gewezen wethouders ook met re-integratie naar een nieuwe werkkring. PROambt voert daarbij de regie inzake de sollicitatie-inspanningen en verwerkt de neveninkomsten. Desgewenst kan PROambt ook de excasso van pensioen- en wachtgelden verzorgen.

Contact

Samenvattend kunnen we rustig stellen dat PROambt de gemeente volledig kan ontzorgen op alle aspecten van de gecompliceerde APPA-regelgeving. U vindt alle APPA-diensten onder één dak bij PROambt. Benieuwd hoe u kunt profiteren van onze APPA-pluspunten? Bel dan vrijblijvend met Ruud Heemsbergen op het nummer 06 461 50937.

HR-adviseur Haarlem: ‘APPA in goede handen bij PROambt’

By | Pensioenuitvoering

Met meer dan 160.000 inwoners is Haarlem, na Amsterdam, de grootste stad van Noord-Holland. Haarlem is een stad die alles heeft. Een gezellig historisch centrum, beroemde musea, winkels, restaurants en het strand om de hoek. Uiteraard moet zo’n stad ook bestuurd worden. Colleges komen en gaan. De APPA-administratie rondom vertrekkende wethouders vergt de nodige deskundigheid. Al een aantal jaren verzorgt PROambt naar tevredenheid de gehele APPA-administratie voor deze bijzondere gemeente.

De APPA-administratie betreft de toekomstige pensioenverplichtingen van de gemeente die voortvloeien uit de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers. Kees Groenendijk, al twintig jaar HR-adviseur bij de gemeente Haarlem, kreeg vorig jaar de APPA-taak erbij. Gelukkig voor hem maakt de gemeente Haarlem al een aantal jaren gebruik van de diensten van PROambt. Dit onafhankelijk pensioenadviesbureau neemt de gehele APPA-administratie voor haar rekening. Dit houdt niet alleen de rechtspositie van de actieve wethouders in, maar ook uitvoering van de wachtgeldregeling van vertrekkende wethouders.

Actiepunten

Uniek in de dienstverlening van PROambt is het Financieel Jaarverslag met to-dolijst. Hierin vertaalt PROambt de ontwikkelingen van wet- en regelgeving naar concrete actiepunten. Zo weet de gemeente altijd precies welke actiepunten actueel zijn. En, of de budgetten en getroffen voorzieningen voor toekomstige pensioenbetalingen op orde zijn. Bijvoorbeeld in geval van wijzigingen en renteschommelingen. Uit het jaarverslag blijkt dan dat bijgestort moet worden in de voorziening voor pensioenverplichtingen.

Persoonlijke begeleiding

Vakinhoudelijk is voor HR-adviseur Groenendijk de persoonlijke begeleiding van PROambt van wethouders met een wachtgeldregeling interessanter. ‘APPA verplicht een re-integratieplan met activiteiten op het gebied van scholing, loopbaanoriëntatie en mobiliteitbevordering. Hoe sneller een wethouder weer elders aan de slag is, hoe voordeliger dit voor de eigen risicodragende gemeente uitpakt. Dit is van belang, zeker als er opnieuw taakstellende bezuinigingen aan zitten te komen.’

Gemakkelijk dashboard

Een groot voordeel van de samenwerking met PROambt vindt Groenendijk het toegankelijke, online dashboard. ‘Dit biedt de werkgever een van alle plekken benaderbaar overzicht van de laatste stand van zaken. Met deze administratie ‘in the cloud’ kunnen mutaties direct worden aangepast en gemakkelijk worden verwerkt. Het dashboard verschaft eenvoudig inzicht in de APPA-regelgeving en -administratie. Bestuurders zijn hiermee te allen tijde op de hoogte van hun rechten én plichten vanuit de APPA-regelgeving.’

Wilt u ook weten wat PROambt voor uw gemeente kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op (ruudheemsbergen@proambt.nl of 06 461 50937).

Het mooiste is als een APPA-coach snel meters kan maken

By | Pensioenuitvoering

Een wethouder met wachtgeld heeft in het kader van de APPA-regelgeving een sollicitatie- en re-integratieplicht. Albert Noordkamp begeleidt voor PROambt een aantal wethouders bij hun zoektocht naar een nieuwe functie. Hoe eerder men weer aan de slag is, hoe beter. Voor alle partijen. Toch is het niet altijd gemakkelijk om een nieuwe werkkring te vinden. Een bestuurder wil het liefst bestuurder blijven.

Albert Noordkamp heeft een financiële achtergrond. Tot 2013 was hij verantwoordelijk bij verzekeraar Nationale Nederlanden voor de ontwikkeling van nieuwe producten. Daarna ging het roer om. Voortaan zou de financieel adviseur zich ook gaan bezighouden met coaching. Inmiddels heeft hij mensen met zeer diverse achtergronden begeleid naar een nieuwe toekomst. Onder hen ook diverse wethouders.

Politieke functie
Feit is dat ook de baan van een bekwame wethouder op de tocht kan komen te staan. Bijvoorbeeld als de verkiezingen verkeerd uitpakken of de politieke situatie dit eist. Dat is best lastig, beaamt Noordkamp. ‘Er wordt wel eens beweerd dat het pluche kleeft. Een bestuurder wil vaak bestuurder blijven. Mensen in een politieke functie hebben aanzien en staan in het middelpunt. Als dat wegvalt, is dat best confronterend.’

Ontwikkelpunten
Noordkamp: ‘Voor een mobiliteitscoach betekent dit, dat deze zich goed moet kunnen verplaatsen in de persoon. Deze moet eerst zijn verlies verwerken. Als onze hulp wordt ingeroepen, starten we met een analyse van de situatie. Daarna brengen we zijn kernkwaliteiten in kaart. Maar ook wat hij met zijn toekomst wil. Het gaat erom dat een coach zichzelf hierbij durft te profileren. Zeker bij voormalig wethouders is er meestal sprake van enige schroom. We brengen focus aan en scheppen duidelijkheid over ontwikkelpunten van de persoon in kwestie. Het mooiste is als mensen daarna snel meters kunnen maken.’

PROambt ervaren partij
Noordkamp vindt het vanzelfsprekend dat PROambt de eerste keuze van gemeentes is bij APPA. ‘In Nederland is PROambt de meest ervaren partij op APPA-gebied. PROambt kent de problematiek en de cultuur bij non-profitorganisaties. Alle takken van de APPA-sport zijn goed bekend. Want APPA is meer dan wachtgeld alleen. Het gaat ook om rechtspositie en het beheer is lastig. Noordkamp kent als financieel adviseur het klappen van de zweep. Hij is in staat om allerlei ‘wat als’ scenario’s door te rekenen en toe te lichten. Zoals tussentijds stoppen of ‘wat als er bijverdiensten zijn?’.

Ook een APPA-vraag? Bel dan vrijblijvend met ons APPA-team op het nummer 06 461 50937.

Appa 3.0: Omdat goed altijd nog beter kan

By | Pensioenuitvoering

Pensioenconsultant Ruud Heemsbergen vindt dat de uitvoering van Appa goed geregeld moet zijn. ‘Het moet gewoon kloppen.’ Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. De complexiteit van de pensioenregeling maakt de Appa-uitvoering van de pensioenadministratie in eigen beheer in feite onmogelijk. Uitbesteden ligt dan voor de hand. Heemsbergen: ‘Kies je voor de slimme Appa 3.0 Totaaloplossing van PROambt, dan zit je goed. Niet alleen beter dan anderen, maar ook stukken voordeliger.’

Read More

Hoe zit het met het pensioen van de burgemeester?

By | Pensioenuitvoering

Burgemeesters laten zich veelal leiden door de waan van de dag. Maar hoe zit het nou met het pensioen van de burgemeester? Opbouw bij ABP, aanvullingen bij Loyalis, Appa-aanspraken bij verschillende gemeenten; enfin, wie zorgt er voor overzicht? ‘Als het gaat om de pensioenvoorzieningen van de burgemeester lijkt er geen enkele partij te zijn die helderheid kan verschaffen’, stelt pensioenconsultant Ruud Heemsbergen. Toch is er een partij die juist met alle uitvoerende partijen ervaring heeft: PROambt!

Read More

Financieel Jaarverslag voorkomt financieel debacle gemeente

By | Pensioenuitvoering

Voor gemeentes begint de tijd te dringen voor het op orde brengen van hun Appa-administratie en de voorziening. In het Besluit begroting en verantwoording (BBV) staan de regels waar de jaarrekening en het financieel jaarverslag van een gemeente aan moeten voldoen. Ook dienen gemeentes rekening te houden met pensioenvoorzieningen voor wethouders. Voor hen geldt immers de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). Vaak is er weinig kennis over deze ingewikkelde materie binnen een gemeente. ‘Te weinig’, vindt Hans van den As, directeur bij PROambt. ‘Maar ons Financieel Jaarverslag kan financiële debacles voor gemeentes voorkomen.’  

Read More

Stuur een bericht naar