Voorlichtingsbijeenkomsten voor nieuwe colleges

Voorlichtingsbijeenkomsten voor nieuwe colleges

De rechtspositie Appa is complex en wijkt fors af van de reguliere rechtspositie van werknemers. Ook de pensioenregeling is sterk afwijkend, omdat wethouders nu eenmaal geen “gewone” werknemers zijn. Daarom vinden bijna alle gemeenten het belangrijk om hun huidige College kort voor de verkiezingen en het nieuwe College enkele maanden na de verkiezingen grondig te informeren over alle ins en outs van de Appa-regeling. Het begin is een voorlichtingsbijeenkomst voor het zittende College. In een presentatie van circa 1 uur -veelal in de marge van de wekelijkse college vergadering- laat PROambt haar licht schijnen over de relevante aandachtspunten voor de bestuurders.

Deze uitleg over de Appa-pensioen- en uitkeringsregeling wordt sterk gewaardeerd en leidt daardoor tot veel individuele, verdiepende vragen over de concrete persoonlijke situatie van de wethouder en/of zijn nabestaanden. De voorlichtingsbijeenkomst draagt dus aantoonbaar bij aan bewustwording. Maar zoals een “schriftelijke cursus droogzwemmen” niet kan voorkomen dat men in het zwembad verdrinkt, zo zal een algemene presentatie over pensioenen niet bewerkstelligen dat men de persoonlijke financiële toekomst volledig doorgrond.

Als vervolgstap wensen bestuurders veelal een verdere concretisering naar de persoonlijke situatie. Zij willen samen met een Appa-specialist hun persoonlijke financiële situatie doorrekenen inclusief de gevolgen van arbeidsongeschiktheid, hun ouderdomspensioen elders, neveninkomsten, pensioen als ondernemer of zelfstandige etc. Ook willen zij in detail weten hoe het nabestaandenpensioen concreet uitpakt voor hun partner. Tijdens het financieel adviesgesprek -toegesneden op de persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren van de bestuurder- worden alle gewenste bruto en netto berekeningen uitgevoerd en relevante scenario’s doorgerekend. Het direct en tot in detail doorrekenen van alle gevolgen geeft veel inzicht, zowel in cijfers als in overzichtelijke grafieken.

Deze zoektocht naar zekerheid en inzicht wordt veelal -vanuit de zorgplicht als werkgever- aangeboden door de gemeente. Om hen te behoeden voor valkuilen … Voor nadere afspraken kunt u mailen met Roley Richardson via appa@proambt.nl.

Hans weet alles over Joost®

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Georges weet alles over Generatiepact

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Kristel weet alles over Mobiliteit

Stuur een bericht Bel 06 552 58472

Georges weet alles over Duurzame Inzetbaarheid

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Stuur een bericht naar