Waardeoverdracht

By 20 december 2022Pensioenuitvoering

Waardeoverdracht

De raadsverkiezingen 2022 liggen al weer geruime tijd achter ons en de nieuwe colleges zijn inmiddels van start gegaan. Daarom is nu het ideale moment voor zowel de nieuw aangetreden bestuurders als voor de bestuurders die aftraden, om aandacht te besteden aan waardeoverdracht.

Het voordeel van waardeoverdracht voor de bestuurder is dat hij of zij de versnipperde pensioenopbouw onder één noemer brengt, waardoor de bestuurder in de toekomst pensioen ontvangt vanuit één instantie en een perfect overzicht heeft van de totale pensioenopbouw als politiek ambtsdrager en eventuele dienstverbanden elders.

Waarom is nu het ideale moment van waardeoverdracht? Op de eerste plaats zorgde de recente gemeenteraadsverkiezing voor verdere versnippering van de pensioenopbouw en ontstonden pensioenbreuken. Daarnaast is voor (nagenoeg) alle pensioenfondsen de dekkingsgraad voldoende hoog, zodat waardeoverdracht feitelijk mogelijk is.

Bent u nieuw aangetreden als bestuurder dan kunt u eenvoudig bij de Appa-coördinator van uw gemeente (inkomende) waardeoverdracht vanuit uw vorige functies aanvragen. Bent u eerder dit jaar afgetreden en heeft u al een nieuwe werkgever gevonden? Dan kunt u bij uw nieuwe werkgever (uitgaande) waardeoverdracht aanvragen.

In beide gevallen ontvangt u eerst een opgave van uw pensioenrechten en de bijbehorende overdrachtswaarde als basis voor uw definitieve besluitvorming. Het aanvragen van waardeoverdracht is vrijblijvend!

Wilt u deze informatie ook voorleggen of bespreken met nieuw aangetreden bestuurders?

Hans weet alles over Joost®

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Georges weet alles over Generatiepact

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Kristel weet alles over Mobiliteit

Stuur een bericht Bel 06 552 58472

Georges weet alles over Duurzame Inzetbaarheid

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Stuur een bericht naar