Vervallen Anw-compensatie

By 22 juli 2022Pensioenuitvoering

Vervallen Anw-compensatie

Vervallen Anw-compensatie

Bij overlijden van een bestuurder voor de pensioengerechtigde leeftijd, hebben nabestaanden in bepaalde gevallen recht op een ANW-compensatie. Met ingang van 1 oktober 2022 vervalt deze compensatie. Desgewenst kan een bestuurder een private verzekering afsluiten.

Coulanceregeling

Een bestuurder valt onder de coulanceregeling als deze op 1 juli 2022 al aantoonbaar ongeneeslijk ziek was en zich daardoor of om andere blijvende redenen niet meer, of alleen tegen zeer hoge kosten (namelijk een premie die minimaal twee keer zo hoog is als de basispremie) aanvullend kan verzekeren. De ANW-compensatie vervalt in dit geval niet. Wel dient de bestuurder zich uiterlijk 1 oktober 2022 te melden bij de gemeente waar deze het laatste werkzaam was, met bewijs dat voldaan wordt aan de voorwaarden en met het verzoek om van de coulanceregeling gebruik te maken.

Verzekering

Wanneer de bestuurder niet onder de coulanceregeling valt, kan een verzekering het vervallen van de ANW-compensatie compenseren. De bestuurder kan met een eigen verzekeringsadviseur bezien of een individuele verzekering mogelijk en aangewezen is. Meestal is hiervoor een medische beoordeling nodig.

Indien de gemeente waarvoor de bestuurder werkzaam was, voor ambtenaren een collectieve verzekering ANW-compensatie heeft afgesloten bij elipsLife, kan de bestuurder aan deze collectieve verzekering deelnemen. Voor meer informatie hierbij de link naar de achtergrondinformatie over de verzekering voor ambtenaren en naar de aanmeldwebsite. Voor deze collectieve verzekering is geen medische beoordeling nodig. Gewezen ambtsdragers die op grond van de Appa een voortgezette uitkering wegens invaliditeit (gaan) ontvangen, zijn uitgesloten van deze verzekeringsmogelijkheid bij elipsLife.

Brief Ministerie van Binnenlandse Zaken

De volledigde brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken waarin dit verder wordt toegelicht, kunt u hier hier vinden.

 

Hans weet alles over Joost®

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Georges weet alles over Generatiepact

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Kristel weet alles over Mobiliteit

Stuur een bericht Bel 06 552 58472

Georges weet alles over Duurzame Inzetbaarheid

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Stuur een bericht naar