Voorkom dat Appa voor de bestuurder een valkuil wordt

Voorkom dat Appa voor de bestuurder een valkuil wordt

Onze pensioenspecialisten ervaren regelmatig dat bestuurders de hoofdlijnen van het Appa ouderdomspensioen in theorie redelijk goed kennen, maar niet of nauwelijks inzicht hebben in de financiële gevolgen bij aftreden of overlijden. Laat staan dat men gefundeerd weet wat de netto inkomensgevolgen zijn bij de verschillende gebeurtenissen in het leven! Men realiseert zich nauwelijks de extreem belangrijke “details” zoals nabestaandenpensioen op risicobasis, waarbij na afloop van de Appa-uitkering het nabestaandenpensioen VOLLEDIG komt te vervallen!

Indien men zich deze gevolgen tijdig realiseert, kan men (desgewenst) effectief bijsturen. Ook kunnen de financiële gevolgen van pensioenbreuken worden beperkt door soms wel of juist niet te kiezen voor waardeoverdracht …

Een collectieve voorlichting over de Appa-pensioen- en uitkeringsregeling in de marge van een collegevergadering wordt door bestuurders sterk gewaardeerd en leidt daardoor tot veel individuele, verdiepende vragen over de concrete persoonlijke situatie van de bestuurder en/of zijn nabestaanden. Echter zoals een “schriftelijke cursus droogzwemmen” niet kan voorkomen dat men in het zwembad verdrinkt, zo zal een algemene presentatie over pensioenen niet bewerkstelligen dat men de persoonlijke financiële toekomst volledig doorgrond.

Een nuttige vervolgstap is een verdere concretisering naar de persoonlijke situatie. Bestuurders willen samen met een Appa-specialist hun persoonlijke financiële situatie inclusief de gevolgen van arbeidsongeschiktheid, pensioen elders, neveninkomsten, pensioen als ondernemer of zelfstandige etc. doorrekenen. Tijdens een financieel adviesgesprek -toegesneden op de persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren van de bestuurder- worden alle gewenste bruto en netto scenario’s geanalyseerd. Het direct en tot in detail vergelijken van alle life-events geeft veel inzicht, zowel in cijfers, in tekst als in overzichtelijke grafieken.

Speciaal voor Appa-gerechtigden heeft PROambt software ontwikkeld om bestuurders het nodige inzicht te geven in de financiële gevolgen van alle life-events. Gemeenten kiezen er regelmatig voor om hun aan- en aftredende bestuurders een dergelijk financieel advies aan te bieden. Ook gelden aantrekkelijke voorwaarden als meerdere bestuurders gebruik maken van deze mogelijkheid.

Deze zoektocht naar financiële zekerheid en veiligheid wordt -veelal vanuit de zorgplicht als werkgever- aangeboden door de gemeente. Om de bestuurders en hun gezinnen te behoeden voor valkuilen …

Hans weet alles over Joost®

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Georges weet alles over Generatiepact

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Kristel weet alles over Mobiliteit

Stuur een bericht Bel 06 552 58472

Georges weet alles over Duurzame Inzetbaarheid

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Stuur een bericht naar