Een mes dat van twee kanten snijdt

Een mes dat van twee kanten snijdt

Sinds begin dit jaar zijn de pensioenverplichtingen met ruim 30% toegenomen als gevolg van een dalende rekenrente. Kort daarna zijn wij geraakt door de zogenoemde Coronacrisis. De aandelenmarkten maakten ook een forse koersdaling mee. Deze daling raakt eveneens de dekkingsgraden van pensioenfondsen. De aandelenkoersen hebben invloed op de bezittingen van een pensioenfonds, terwijl de lage rente grote invloed heeft op de verplichtingen van een pensioenfonds.

Formeel is APPA op dit moment geen pensioenfonds met een dekkingsgraad. Maar indirect is er wel degelijk een koppeling tussen de dekkingsgraad van pensioenfondsen en de APPA-regeling. Wij houden daarom de dekkingsgraad van het ABP nauwlettend in de gaten. Bij een te lage dekkingsgraad moet ABP over gaan tot een verlaging van de pensioenen. Onze Minister kan deze korting doorvoeren op de APPA-pensioenen.

Volg deze ontwikkelingen op www.abp.nl/over-abp/financiele-situatie/dekkingsgraad/

Hans weet alles over Joost®

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Georges weet alles over Generatiepact

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Kristel weet alles over Mobiliteit

Stuur een bericht Bel 06 552 58472

Georges weet alles over Duurzame Inzetbaarheid

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Stuur een bericht naar