Pensioensituatie vraagt om persoonlijk advies APPA-pensioen

By 22 november 2019Pensioenuitvoering

Pensioensituatie vraagt om persoonlijk advies APPA-pensioen

De pensioenwereld is continu in ontwikkeling. De financiële situatie van de Nederlandse pensioenfondsen is de afgelopen tijd verder verslechterd. Gedwongen kortingen van de pensioenen is bijna niet meer te voorkomen. Welk effect hebben deze ontwikkelingen op de APPA-pensioenen? De medewerkers van PROambt merken dat deze veranderingen momenteel tot veel vragen en onzekerheid leidt bij (voormalig) wethouders. PROambt kan uw (voormalig) wethouders op een deskundige manier adviseren.

Weet u bijvoorbeeld wat de gevolgen van de verlaging van pensioenen zijn? Hoe is het nabestaandenpensioen van de wethouders geregeld? En wat gebeurt er als een wethouder arbeidsongeschikt wordt? Bovendien heeft een bestuurder meestal een sterk versnipperde pensioenopbouw bij een groot aantal verschillende werkgevers en/of gemeenten. Hoe krijgt u én de wethouder overzicht? En wat zijn de mogelijkheden voor een eventuele waardeoverdracht?

De vele veranderingen zorgen dus voor veel vragen. Omdat de APPA-materie sterk afwijkt van die van de ambtenaren is het lastig om betrouwbare antwoorden te vinden. Kortom, er is een toenemende onzekerheid. PROambt kan die onzekerheid wegnemen door de wethouders bij te praten over hun persoonlijke financiële situatie, nu en straks.

Onze unieke Later is Nu-tool rekent de persoonlijke situatie door, rekening houdend met de APPA-regelgeving en elders opgebouwde pensioenen. Samen met één van onze financieel specialisten wordt het netto besteedbaar inkomen berekend voor nu en straks. Na afloop van het adviesgesprek ontvangt de (voormalig) wethouder een overzichtelijk financieel rapport. Het rapport verschaft inzicht in de APPA-uitkering gedurende de wachtgeldperiode, bij eerdere arbeidsongeschiktheid, pensionering of overlijden.

Al meer dan 15 jaar is PROambt actief in algemene pensioenvoorlichting en gespecialiseerd in de APPA-regeling. Wij bieden een toegesneden oplossing voor alle bestuurders met vragen op het gebied van inkomen, uitkering en pensioen. Uiteraard kan de burgemeester ook mee doen; hij heeft tenslotte ook APPA-rechten naast een ABP-pensioen.

Wilt u meer informatie over onze unieke Later is Nu-tool of wilt u meteen een voorstel ontvangen, neem dan contact op met onze Frontoffice APPA (06 461 50943 – appa@proambt.nl).

Hans weet alles over Joost®

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Georges weet alles over Generatiepact

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Kristel weet alles over Mobiliteit

Stuur een bericht Bel 06 552 58472

Stuur een bericht naar