PROambt biedt spijtoptanten Generatiepact herkansing

By 29 oktober 2019Generatiepact

PROambt biedt spijtoptanten Generatiepact herkansing

Een Generatiepact is een mooi instrument. Maar je moet het wel op de juiste manier bespelen. Het wordt alleen aantoonbaar succesvol als de op te lossen problemen en doelen vooraf helder gedefinieerd zijn. Ook dienen de parameters van het Generatiepact naadloos op die doelen aan te sluiten. Zo niet, dan kunnen de resultaten tegenvallen. Maar het is nooit te laat voor een herkansing.

Het Generatiepact is geen vastomlijnde regeling maar een set bouwstenen, waarmee allerlei constructies kunnen worden gemaakt. Gebeurt dit niet deskundig, dan wordt het een bouwval. Bij de evaluatie van Generatiepacten blijkt regelmatig dat de resultaten teleurstellen. Dit omdat de verwachtingen niet of slechts ten dele zijn uitgekomen. Soms is zelfs sprake van ronduit negatieve ervaringen. Denk bijvoorbeeld aan een tegenvallende deelnamegraad of kostenoverschrijding. Ook kan het zijn dat de beoogde werkdrukverlaging niet gevoeld wordt, hetgeen weer resulteert in een verminderde vitaliteit.

Voorbereiding

Bijna altijd zijn dit soort negatieve ervaringen te herleiden tot een slechte voorbereiding. Het ontbreekt vooraf aan een uitgekristalliseerde visie of doelstelling. Ook kunnen zich onverwachte problemen voordoen met herbezetting. Of er is sprake van een eenzijdig kosten-gedreven aanpak. Een andere reden kan een te starre regeling zijn, zonder keuzemogelijkheden of een ‘standaard’ 80-90-100 regeling.

In dit soort cases wordt PROambt regelmatig benaderd door gemeenten en andere organisaties. Deze spijtoptanten willen dan een tweede ronde Generatiepact invoeren, maar dan op de goede manier. Eentje waarbij wel meetbare positieve effecten gerealiseerd worden…

Bezinning

Bij zo’n ‘herstart’ is het meestal niet nodig om een tijdrovende strategische personeelsplanning te doorlopen. Wel is een grondige bezinning op de strategische doelstellingen van de organisatie noodzakelijk. Dan gaat het bijvoorbeeld om: Welk probleem wilt u oplossen? Duurzame inzetbaarheid, onevenwichtige leeftijdsopbouw, extreem ziekteverzuim, een oplossing specifiek voor de zwaarste beroepen, behoud van schaarse mensen of een combinatie van al deze uitdagingen?

In de praktijk blijkt dan dat het probleem niet beperkt is tot de doelgroep van 60+. Dit maakt verbreding naar andere leeftijdsgroepen noodzakelijk. Ook kan het nodig zijn om niet alleen minder uren te werken, maar ook aandacht te hebben voor taakinvulling of demotie.

Aanpak

‘One size fits all’ is ook bij een Generatiepact vaak te lang of te breed. Voor bijvoorbeeld het duurzame inzetbaarheidsprobleem zien wij momenteel een trend naar een geïntegreerde aanpak. Hierbij wordt een loopbaan(coaching)gesprek gecombineerd met een financieel adviesgesprek of een pensioenplanning. En dat is nu juist onze specialiteit.

Heeft de 1e ronde Generatiepact bij uw organisatie niet de oplossing gebracht die u gehoopt had? Of wilt u het liever in één keer goed doen? PROambt is uw sleutel voor een succesvol Generatiepact! Neem voor meer informatie contact op met Hans van den As (06 524 11655).

PROambt geeft toekomstperspectief! Volg ons op LinkedIn.

Hans weet alles over Joost®

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Georges weet alles over Generatiepact

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Kristel weet alles over Mobiliteit

Stuur een bericht Bel 06 552 58472

Stuur een bericht naar