Recht op Generatiepact Metaal brengt lusten en lasten

By 22 oktober 2019Joost®

Recht op Generatiepact Metaal brengt lusten en lasten

De nieuwste cao’s in de metaalsector geven elke medewerker het recht om gebruik te maken van het generatiepact. Alle werknemers vanaf 60 jaar kunnen 80% gaan werken, met 90% loon en 100% pensioenopbouw. Dit recht betekent dat vanaf dit jaar de wederzijdse vrijwilligheid van de baan is. Voortaan is het niet meer nodig dat zowel werkgever als werknemer met deelname instemmen.

Dit biedt perspectief voor alle medewerkers in de metaalsector waaronder de installatiebranche, isolatie, metaalbewerking, carrosserie en goud- en zilvernijverheid. Naar verwachting zullen velen hun mogelijkheden van deze riante regeling willen verkennen. Voor werkgevers betekent dit een extra aandachtspunt. Tot nu toe werd hier immers maar beperkt toestemming voor gegeven. Vooral op plekken waar sprake is van arbeidskrapte werd mondjesmaat geïnvesteerd in een Generatiepact.

Informatiebehoefte

Nu deelname voortaan een recht voor iedereen is, zullen HR-afdelingen ongetwijfeld overstelpt worden met vragen. Dit betekent dat zij moeten gaan nadenken over de verwerking van deze verzoeken. Als u deze intensieve taak wil uitbesteden, is PROambt de juiste partner om in de individuele informatiebehoefte van de aspirant-deelnemers te voorzien. Dit kan in collectieve vorm en in één op één gesprekken. Voor grotere organisaties beschikt PROambt over de digitale adviseur Joost®. Met Joost® biedt de werkgever een laagdrempelig en kosteneffectief hulpmiddel waarmee medewerkers zelfstandig meer inzicht in hun financiële situatie krijgen.

Capaciteitsproblemen

Het Generatiepact is oorspronkelijk bedacht om oudere werknemers de gelegenheid te bieden om minder te gaan werken en gezond hun pensioen te halen. Tegelijkertijd zouden jongeren de kans krijgen om in te stromen. In de 80-90-100-regeling betekent dit dat als vijf oudere werknemers elk één dag minder gaan werken, dit in principe één jongere werknemer een vast contract kan opleveren. Maar als dit ‘minder werken’ ongecontroleerd en op grote schaal gebeurt, kan dit leiden tot onvoorziene capaciteitsproblemen. PROambt kan –op basis van haar brede praktijkervaring in allerlei sectoren- organisaties adviseren over de meest passende Generatiepact-varianten, om ook uw Generatiepact succesvol te maken voor alle betrokkenen in termen van kosten, deelnamegraad, herbezetting, ziekteverzuim, vitaliteit etc.

Meer informatie? Neem dan gerust contact op met Hans van den As (06 524 11655).

Hans weet alles over Joost®

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Georges weet alles over Generatiepact

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Kristel weet alles over Mobiliteit

Stuur een bericht Bel 06 552 58472

Georges weet alles over Duurzame Inzetbaarheid

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Stuur een bericht naar