Werkwijze rondom verkiezingen

Werkwijze rondom verkiezingen

Werkwijze rondom verkiezingen

De datum van 16 maart aanstaande staat zeker in uw agenda. De verkiezingen voor de gemeenteraad 2022. Het is het vierjaarlijkse startpunt van wisselingen in het College  en veel mutaties in uw bestand aan Appa-gerechtigden.

De afgelopen periode heeft PROambt alle voorbereidingen getroffen om de snelle, foutloze en ongestoorde verwerking van alle mutaties rondom de uitvoering van de Appa-pensioenen en uitkeringen te garanderen. Het Appa-dashboard is volledig geactualiseerd en zal binnenkort verder worden uitgebreid op het gebied van de voorziening en reservewaarden. Wij komen daar rond de zomer op terug. Ook heeft PROambt in december en januari jl. een groot aantal (voormalig a.s.r. Loyalis) klanten verwelkomd en naadloos in de administratie opgenomen. Kortom PROambt is er helemaal klaar voor … !

Natuurlijk zal het team van PROambt u ook de komende maanden -rondom de verkiezingen- maximaal ontzorgen, alle Appa-problemen uit handen nemen en u tijdig helpen herinneren aan relevante deadlines en actiepunten. Hoe gaan wij dat samen oppakken?

De hoofdlijn is heel simpel. U meldt in het Appa-dashboard de nieuwe deelnemers aan en voert alle achterliggende mutaties, zoals datum aftreden, in. PROambt zorgt voor de rest …!

Daarmee voorkomen wij veel procedurele vragen van u of de wethouders en zal veelvuldig mailen en bellen over administratieve kwesties overbodig worden.

Wenst u een persoonlijke rondleiding in het Appa-dashboard? Geef dan even een seintje aan Roley en wij maken direct een Teams-afspraak om samen alle ins en outs van het Dashboard toe te lichten.

Nadat u de mutaties van aan- en aftredende bestuurders heeft ingevoerd, gaat PROambt direct aan de slag. Zo zullen wij de afgetreden wethouders benaderen met relevante informatie over uitgaande waardeoverdracht, sollicitatieplicht en aangeven hoe neveninkomsten via de beveiligde website kunnen worden doorgegeven. De afgetreden wethouder krijgt automatisch recht op wachtgeld en kan in het Dashboard zelf aangeven of hij/zij wenst af te zien van de uitbetaling ervan. Bij het afzien van de betaling blijft het recht op wachtgeld wel behouden, maar vervallen (tijdelijk) de bijbehorende verplichtingen, zoals het registreren van neveninkomsten en sollicitatieplicht. Dit heeft ook gevolgen voor het nabestaandenpensioen!

De aangetreden wethouders ontvangen per direct een welkomstpakket met nadere informatie over o.a. de Appa-regelingen, pensioenopbouw en inkomende waardeoverdracht.

Omdat PROambt alle mutaties real time verwerkt, gaat het opvolgen van alle mutaties bliksemsnel. Daags na verwerking van de mutaties ziet u op detailniveau de actuariële berekeningen, zoals de budgettaire gevolgen voor de gemeentelijke voorziening en de financiële risico’s van de gemeente. Ook zorgen wij automatisch voor het aanpassen van uw verzekeringen bij overlijden en arbeidsongeschiktheid aan de nieuw berekende risicokapitalen.

 

Hans weet alles over Joost®

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Georges weet alles over Generatiepact

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Kristel weet alles over Mobiliteit

Stuur een bericht Bel 06 552 58472

Georges weet alles over Duurzame Inzetbaarheid

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Stuur een bericht naar