Financiële check voorkomt werkstress

By 29 oktober 2019Joost®

Financiële check voorkomt werkstress

Ziekteverzuim door meer dan alleen een medische oorzaak, komt vaak voor. Te vaak. In bijna de helft van de verzuimgevallen spelen niet-medische factoren een grote rol, volgens arboartsen. Bij langdurig verzuim is dit zelfs 70%. In de top 3 van deze factoren staan: het overlijden van een dierbare, mantelzorg en financiële problemen. Dit blijkt uit recente cijfers van Zorg van de Zaak, een netwerk van arbodiensten en bedrijven. Financiële fitheid kan een deel van deze problemen voorkomen.

Voldoende geld is een belangrijke bron van geluk. Geldproblemen of angst voor toekomstig geldgebrek geven daarentegen aanleiding voor stress. Dit komt vaker voor dan u denkt. Uit cijfers van het Nibud blijkt dat één op de vijf huishoudens betalingsproblemen heeft. Daarbij geven diverse levensfases zoals gezinsuitbreiding of het overlijden van de partner, onverwachte financiële consequenties. Dit geldt ook voor echtscheiding. Een ingrijpende gebeurtenis in een mensenleven met vaak substantiële financiële gevolgen.

Levensloopstress

Werknemers doorlopen verschillende fases in hun leven, zowel in hun werk als privé. Van de eerste baan tot het pensioen krijgt iedereen te maken met ingrijpende gebeurtenissen. Bijvoorbeeld schulden, conflicten op de werkvloer, mantelzorg of echtscheiding. Ruim 80 procent van de mensen heeft in de afgelopen vijf jaar met één of meer vormen van deze ‘levensloopstress’ te maken gehad. Bijna twee derde verzuimt vanwege deze stress. Zoals gezegd, vormen financiële problemen vaak aanleiding voor dit verzuim met stressgerelateerde klachten. Terecht is er een tendens in de media en de maatschappij naar maatregelen om financiële problemen bij werknemers te voorkomen. Oftewel om financiële fitheid bij werknemers te bevorderen.

Financiële check

Financiële fitheid kan uitval deels of wellicht helemaal voorkomen. Hier ligt een belangrijke taak voor de werkgever. Door bijvoorbeeld werknemers een financiële check aan te bieden. Dit kan in de vorm van een check up van de huidige situatie. Maar ook kunnen de financiële risico’s van de werknemer of diens gezin in kaart worden gebracht. Bijvoorbeeld in geval van werkloosheid, pensioen of overlijden. Werknemers stellen deze betrokkenheid van de werkgever zeer op prijs. Nog belangrijker is dat stress en daarmee mogelijk langdurige uitval wordt voorkomen.

Meer informatie

Ziet u ook de voordelen van financieel fitte medewerkers? Of bent u gewoon benieuwd hoe een financiële check er uit ziet? Bekijk hier de mogelijkheden betreft Joost® of neem contact op met Hans van den As (06 524 11655).

PROambt geeft toekomstperspectief! Volg ons op LinkedIn.

Hans weet alles over Joost®

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Georges weet alles over Generatiepact

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Kristel weet alles over Mobiliteit

Stuur een bericht Bel 06 552 58472

Georges weet alles over Duurzame Inzetbaarheid

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Stuur een bericht naar