Category

Joost®

PROambt opnieuw geslaagd voor ISO 9001:2015

By | Joost®

Met gepaste trots delen wij u mede dat PROambt opnieuw met glans geslaagd is voor de ISO 9001:2015-norm. Dit is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Tevens is het een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. In deze ISO-norm staan de behoeften en verwachtingen van de klant centraal.

De audit bestond uit interviews, observaties en beoordeling van activiteiten en documenten. Na de audit stelde Bureau Veritas vast dat PROambt voldoet aan de normen in het eigen Kwaliteitsmanagementsysteem, de wettelijke eisen, de klanteisen en eisen van andere stakeholders. Dit verzekert alle belanghebbenden van de hoogste kwaliteit in advisering, dienstverlening en bedrijfsvoering bij PROambt.

“We zijn bij PROambt continu bezig met het leveren en verbeteren van kwaliteit… Fijn dat het wederom erkend wordt!” 

PROambt geeft toekomstperspectief! Volg ons op LinkedIn.

PROambt weet raad voor mensen in zware beroepen

By | Joost®

 ‘Stel je bent 63 jaar en niet dom. Je hebt een zwaar beroep en werkt al 40 jaar in ploegendienst. Je inkomen is ongeveer € 32.000 bruto per jaar. Je mag straks eventueel eerder stoppen met werken. Maar de vlag kan niet uit, want niemand kan je uitleggen wat het voor jou financieel gaat betekenen. Men geeft ook geen informatie over de koppeling AOW en pensioendatum,’ aldus de heer G.B. Janssen in De Telegraaf van 7 juni jongstleden. 

Het kabinet heeft na ruim negen jaar discussie onlangs een principeakkoord gepresenteerd over vernieuwing van het pensioenstelsel. De belangrijkste punten zijn dat voor de korte termijn de AOW-leeftijd is bevroren. Ook komt er ruimte om mensen met zwaar werk eerder te laten stoppen met werken. Dat de ene baan de andere niet is, mag duidelijk zijn. Maar voor wie dit geldt, nog niet. Wel is bekend, dat iedereen van 60 jaar en ouder wat eerder kan stoppen. Alle vragen van deze mensen én die van de heer Janssen, kan PROambt feilloos beantwoorden.

Inventiviteit

Dankzij de inventiviteit van PROambt kunnen mensen zeker op 65-jarige leeftijd met pensioen. ‘Inmiddels hebben we meerdere oplossingen gevonden,’ legt Hans van den As, algemeen directeur van PROambt uit. ‘Wij hebben al onze creativiteit gestoken in het vinden van een goede oplossing. We gaan daarbij uit van iemand met een pensioenopbouw van ruim 40 jaar. Want de meeste zware beroepers zijn jong begonnen met werken. Een slimme PensioenPlanning biedt dan perspectief. Met 65 jaar met pensioen, blijkt dan vaak toch haalbaar…’

Hogere compensatie

Mensen die de huidige AOW-leeftijd in hun beroep fysiek niet halen, zijn meestal wél versleten, maar niet ziek genoeg voor een WGA-uitkering. ‘Voor deze doelgroep kan de werkgever een soort generatiepact optuigen,’ aldus Van den As. ‘Dan ga je in deeltijd werken en de rest vul je aan met je eigen gespaarde pensioen. Een andere optie is om in het kader van duurzaam doorwerken te kijken wat de persoon in kwestie de laatste jaren tot zijn pensioen nog wil en wel kan doen. De oplossing zit ‘m in een hogere compensatie voor lagere salarissen. Deze regeling zware beroepen kan aan alle sectoren worden aangeboden. En kan bijvoorbeeld als pilot voor de lagere salarisschalen worden ingezet.’

Meer informatie: Hans van den As (06 524 11655).

WWBW-duidelijkheid voor alle partijen dankzij PROambt

By | Joost®

Werkt u in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs? En wordt één van uw collega’s of medewerkers werkloos? Dan krijgt hij/zij onder bepaalde voorwaarden, naast een werkloosheidsuitkering, een bovenwettelijke uitkering (WWBW). PROambt kan berekenen wat de gevolgen zijn voor het inkomen en het pensioen. De medewerker weet zo precies wat zijn/haar netto besteedbaar inkomen is, nu en straks. Ook kan PROambt exact becijferen wat de WW-kosten voor de werkgever zijn. Zo weten alle partijen waar ze aan toe zijn.

Alle werkgevers in de sector Overheid en Onderwijs zijn verplicht eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet (WW). De kosten die gemoeid zijn met de WWBW blijken in praktijk mee te vallen. Dit komt omdat deze kosten voor de werkgever – bij de sector Primair Onderwijs – nu nog deels of volledig verhaald kunnen worden op het Participatiefonds.

Voor de sector Voortgezet Onderwijs komen de kosten van de WW en van de bovenwettelijke WOVO-uitkering voor een kwart voor rekening van de laatste werkgever voorafgaand aan het ontstaan van het WW-recht. De overige 75% wordt verevend over het collectief van VO-werkgevers. De kosten voor de werkgever zijn dus relatief laag.

Concrete cijfers

Ook voor medewerkers blijven de financiële gevolgen vaak beperkt in een WW-situatie. In principe ondervinden zij nauwelijks nadelige gevolgen voor hun pensioen. Tijdens de WW-periode blijft er immers een pensioenopbouw van 50% gehandhaafd. Als daarbij 10% deeltijdpensioen opgenomen wordt bij het ABP, wordt het voorwaardelijk pensioen veilig gesteld. Hoe dit precies – financieel aantrekkelijk en voordeliger – geregeld kan worden, legt PROambt graag uit aan de hand van concrete cijfers. Inclusief de wettelijke en bovenwettelijke rechten conform cao én het daarbij horende pensioenverlies. Dus niet alleen de bruto inkomenscomponenten, maar ook het netto besteedbaar maandinkomen van de medewerker.

Vragen

Juist in deze tijd van het jaar – i.v.m. het nieuwe schooljaar in september – ontvangt PROambt veel vragen van werkgevers vanuit de sector Voortgezet en Primair Onderwijs voor WW- en bovenwettelijke uitkering-berekeningen. Ook voor uw vragen nemen wij graag de tijd. Bel met onze Frontoffice Pensioenen op het nummer 06 461 50933 of mail naar frontoffice@proambt.nl.

Pensioenbewustzijn voorkomt onnodige onrust

By | Joost®

Je kunt geen krant openslaan of er staat wel een alarmerend artikel over pensioenen in. Onvoldoende dekkingsgraden bij de pensioenfondsen en mensen kunnen steeds later met pensioen. Ook op feestjes of in de bedrijfskantine is het een hot item. Toch weten maar weinig mensen precies hoe het zit. Pensioendeskundige Hans van den As is er zo één. ‘Kijk, de AOW geldt voor iedereen. Daar kunnen we individueel niks aan veranderen. Dit ligt anders voor het pensioen dat je zelf opbouwt tijdens je werkzame leven. Hier kunnen wij wel iets ‘regelen’.’

Meer dan ooit groeit bij mensen het pensioenbewustzijn. Dit gaat soms gepaard met gevoelens van onzekerheid en paniek als men zich realiseert dat er door gewerkt moet worden tot 67 en later.

AOW-leeftijd

Vooral deze vooruitschuivende AOW-leeftijd zorgt voor onrust. Zeker bij de beroepsgroepen die niet tot op hoge leeftijd fit en vitaal hun werk kunnen blijven doen. Buitendienstmedewerkers van een gemeente of de ‘handen aan het bed’ in zieken- en verpleeghuizen… allemaal beroepen die onder de categorie Zware Beroepen vallen. Toch ziet Van den As het niet gebeuren dat de AOW-leeftijd voor bepaalde groepen zal worden aangepast. ‘De AOW is een oudedagsvoorziening die iedereen krijgt. Je kunt een algemeen geldende wet niet aanpassen voor bepaalde groepen.’

Pensioenleeftijd

Wat wel kan, is aanpassing van de pensioenleeftijd. Dit is doorgaans de leeftijd waarop het zelf gespaarde ouderdomspensioen standaard ingaat. Meestal de datum waarop de AOW ingaat. Maar dat hoeft dus niet! PROambt is een specialist in het bedenken van pragmatische oplossingen op dit gebied. Speciale software berekent precies het netto inkomen van iemand op elke zelfgekozen pensioenleeftijd. Op basis van het financieel advies van PROambt kan een deelnemer ervoor kiezen het ouderdomspensioen eerder in te laten gaan. Zeker voor mensen die vele jaren pensioen hebben opgebouwd, zijn er slimme en creatieve combinaties te bedenken, die leiden tot een interessant netto inkomen.

Meer informatie

Kortom, in paniek raken is onnodig! Wilt u uw eigen pensioenbewustzijn vergroten of iemand anders geruststellen? Bel met Hans van den As op het nummer 06 524 11655 of stuur een bericht.

Lichtpuntjes in doemscenario zware beroepen

By | Joost®

Versleten, arbeidsongeschikt en aantoonbaar korter leven. Dit ongelukkige lot treft je als je werkzaam bent in een zwaar beroep. Verhoging van de pensioenleeftijd voelt dan ook onrechtvaardig voor onder andere mensen in de buitendienst, verplegers en vakwerklieden. Toch zijn er lichtpuntjes in dit doemscenario volgens Hans van den As, directeur bij PROambt.

‘Iemand met een zwaar beroep kan vaak wel eerder dan gedacht met pensioen,’ weet Van den As. ‘Deze mensen zijn in de regel vaak jong begonnen met werken. Zij hebben meestal een lang dienstverband bij dezelfde werkgever. Dus minder pensioenbreuk dan mensen in beter betaalde functies, die vaker van baan wisselen. De zware beroepers halen soms wel 48 jaar pensioenopbouw. Dit geeft een substantieel effect. Daarnaast is de AOW – exclusief het pensioen – een nominaal bedrag van bijna 80% van het netto minimumloon. Het is weliswaar geen vetpot, maar men is gewend om hiermee uit te komen. Dus, als wij aan het rekenen slaan, blijkt het netto bedrag in de praktijk voor de meeste mensen behoorlijk mee te vallen. En als de partner van een zware beroeper zelf niet of nauwelijks buiten de deur heeft gewerkt, zal deze toch 880 euro AOW ontvangen. Dit betekent dat zo’n stel er in de nieuwe situatie op vooruit gaat. Als we echt gaan rekenen en het pensioen een paar jaar naar voren halen, dan blijkt dat vaak erg interessant.’ Dus iemand in een zwaar beroep kan best eerder met pensioen.

Duurzaam doorwerken
Een bron van zorg hierbij is of diegene wel fit zijn pensioen kan halen. Bij PFZW, het pensioenfonds van de zorg, is bekend dat van de 60-plussers 19 procent in de WIA-regeling voor arbeidsongeschikten terechtkomt. Omdat deze categorie die nog actief is in de zorg fors toeneemt, is de verwachting dat de instroom in de WIA ook flink zal blijven stijgen. Bij het Pensioenfonds voor Metaal en Techniek voor onder meer loodgieters, fietsenmakers en installatiebedrijven, is het aantal arbeidsongeschikte oudere werknemers sinds de verhoging van de pensioenleeftijd inmiddels zelfs verdubbeld.

Kortom er is alle aanleiding voor actie. Natuurlijk moet er meer focus komen op duurzaam doorwerken. Maar ook de zware beroeper zelf heeft aanzienlijk meer mogelijkheden dan verwacht om eerder of gedeeltelijk met pensioen te gaan. In een toegesneden PensioenPlanning laat een adviseur van PROambt alle lichtpuntjes zien. De meeste werknemers zijn dan aangenaam verrast…!

Bent u of kent u een zwaar beroeper? Neem dan contact op met Hans van den As (06 524 11655). Er zijn legio mogelijkheden.

financieel fitte werknemers

PROambt introduceert Joost®

By | Joost®

Joost® is de digitale adviseur van PROambt en is het gezicht van ons nieuwe adviesplatform. Kern van dit adviesplatform is de door ons zelf ontwikkelde mobiele applicatie waarmee gegevens eenvoudig, snel en veilig verzameld kunnen worden. Vanaf nu is het namelijk mogelijk om alle gegevens over inkomen, pensioen, vermogen en uitgaven van uzelf én uw partner binnen 5 minuten te verzamelen. Revolutionair in de wereld van financiële planning.

Persoonlijk Adviseur

Wat betekent dit voor u als werkgever? Met Joost® als persoonlijk adviseur biedt u uw medewerkers een interessante arbeidsvoorwaarde waarmee zij financieel fit blijven. Daar profiteert u als werkgever ook van. Onderzoek wijst namelijk uit dat een financieel fitte werknemer beter presteert, minder ziek is en minder snel zal overstappen naar een andere werkgever.

Generatiepact

Daarnaast hebben wij speciaal voor sociale partners Joost® veel geleerd over het Generatiepact. Hij inventariseert de wensen van de medewerkers. Op basis van de inkomsten en uitgaven beoordeelt hij vervolgens of het mogelijk en verstandig is om mee te doen aan het Generatiepact. Ervaring leert ons dat Joost goed in staat is om medewerkers laagdrempelig en kosteneffectief te enthousiasmeren voor het Generatiepact.

Benieuwd naar wat Joost® allemaal in zijn mars heeft? Neem dan vrijblijvend contact op met Hans van den As (06 524 11655).

Jong en oud enthousiast in de zorg aan de slag

By | Joost®

Hoe maak je een baan in de zorg aantrekkelijk voor jongeren? In combinatie met een groeiend tekort aan werkenden in de zorg ligt hier een behoorlijke uitdaging voor zorgcentra. De huidige inspanningen en financiële prikkels zijn sterk gericht op het verhogen van de instroom en output van zorgopleidingen. Maar er is meer nodig om jongeren te enthousiasmeren voor een baan in de zorg. Jongeren zoeken immers niet primair naar welvaart, maar meer naar welzijn.

De nieuwe generatie komt niet voor een riante beloning alleen. Er worden eisen gesteld aan afwisseling, vrije tijd en uitdaging. Werkgeversinspanningen spelen hier een voorname rol. De werkgever verschaft de middelen om zorgmedewerkers vitaal en gemotiveerd te houden. Basisvoorwaarden zijn preventie en duurzame inzetbaarheid. Deze hebben een positief effect op de arbeidsprestaties en het welzijn van medewerkers. Het accent ligt daarbij op factoren waar zorgorganisaties zelf controle over hebben, zoals werktijdregelingen, competentie-eisen en taakkenmerken.

Op deze manier bevorderen zorgorganisaties de gezondheid, welzijn en arbeidsparticipatie van hun medewerkers. Indirect worden zo toekomstige arbeidstekorten voorkomen.

Oplossing

De huidige trend om de personeelstekorten in de zorg op te lossen is sterk gericht op het aantrekken van nieuwe medewerkers. De commissie Werken in de Zorg stelt in haar rapportage 2018 dat de uitstroom van de huidige zorgmedewerkers dermate hoog is, dat veel van de inspanningen om nieuwe mensen binnen te halen, teniet worden gedaan. De oplossing van het probleem ligt in het behouden van de ervaring en het faciliteren van de huidige bezetting. Deskundigen van PROambt weten de weg die duurzaam leidt naar een verrijkende en uitdagende baan voor jong en oud.

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Wij helpen u – met onze praktijkervaring en neus voor slimme oplossingen –  graag aan een vitaal personeelsbestand. Bel met Hans van den As (06 524 11655).

Nieuwe website PROambt

By | Joost®

Sinds kort heeft PROambt een vernieuwde website. Behalve een nieuwe ‘look & feel’ biedt deze website een goede weerspiegeling van de kernwaarden van PROambt. Betrouwbaarheid, integriteit en transparantie. Ook laat de nieuwe site onze innovatie producten en concrete oplossingen beter zien. Een bezoeker vindt in enkele seconden een antwoord op zijn vragen. Op onze website treft u ook weer onze nieuwsbrieven aan met productinformatie, klantervaringen en actuele ontwikkelingen. Ook kunt u kennismaken met onze nieuwe digitale collega Joost.”

De nieuwssectie heeft een meer prominente plek gekregen op de nieuwe site. Nieuwsberichten over actuele ontwikkelingen in de markt, productinformatie en klantervaringen zijn nu beter vindbaar. Onveranderd is onze succesvolle team- en de contactpagina. Voor elke klant is het direct duidelijk wie hij nodig heeft. Tegelijkertijd biedt de website een platform voor het ontwikkelen van allerlei nieuwe toepassingen. De komende tijd zullen wij u hier nader over informeren.

PROambt geeft toekomstperspectief!

Wilt u ons volgen op LinkedIn? Klik dan hier!

PROambt geeft mensen met Zware Beroepen hun vroegpensioen

By | Joost®

Al jaren wordt in Nederland gepraat over de invoering van een Regeling Zware Beroepen. De realisatie van een dergelijke regeling is tot op heden echter niet gelukt. En dat gaat waarschijnlijk ook niet lukken, voorspelt pensioendeskundige Hans van den As. ‘Het is een praktisch onmogelijke opgave om objectief vast te stellen wat wel en wat niet als een zwaar beroep kan worden gekwalificeerd.’ Maar geen nood. ‘PROambt helpt mensen met zware beroepen hun droom te realiseren. Dankzij onze inventiviteit kunnen ze toch met 65-jarige leeftijd met pensioen.’

Read More

Het geheim van slimme pensioenplanning

By | Joost®

Nederlanders gaan steeds later met pensioen blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2002 stopten werknemers gemiddeld op 61-jarige leeftijd met werken. Vorig jaar konden werkenden met 64 jaar en tien maanden pas van hun welverdiende rust gaan genieten. Deze tendens is ingezet door maatregelen van de overheid. Omdat we gemiddeld langer leven, is besloten de AOW-leeftijd in stapjes te verhogen. Voor diegenen die deze vooruitschuivende finish een onprettige gedachte vinden, heeft PROambt slimme pensioenplanning uitgevonden.

Read More

Stuur een bericht naar